Muayene, tetkik ve tüm işlemler ücretlidir. Sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmaz, bedeli hasta tarafından işlem öncesinde hastane veznesine ödenir.