Sağlığı koruyup güçlendirmek, afiyet ve zindelik kazandırmak, hastalıkların tedavisine katkı sağlayabilmek için bir çok geleneksel ve modern teknikten birlikte yararlanılabilmektedir. Ağacın köküne su vermekle, tümünün kuvvet bulması gibi, sağlığı bütüncül olarak etkilyen destekler hayat kalitesini artırmaktadır. Ozon, bitki desteği ve hacamat gibi uygulamalar profesyonel ellerde etkin bir şekilde kullanılarak sağlığa katkı sunmaktadır