Ad Soyad Dr. Onder Cartilli
Meslek Doktor
Telefon 05454574095
İl / İlçe / Mahalle BURSA / İNEGÖL / -
Seans Ücreti Telefon İle Bilgi Alınız
Konum
Kemalpaşa Mahallesi Serab Sokak Umut Evleri Sitesi H Blok Kat:3 Daire:5 İnegöl/BURSA
Açıklamalar

Lisans ve Lisansüstü Eğitim Bilgileri:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Doktora (Uzmanlık) Eğitimi

Çalıştığı Kurumlar ve Ünvanları

Afyonkarahisar Sinanpaşa Devlet Hastanesi’nde Acil Servis;  Acil Servis Hekimliği

Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Öğretim Görevlisi Doktor

İdari Görevler:
1- Başhekim, Sinanpaşa Devlet Hastanesi,
2- Sağlık Grup Başkanı, Sinanpaşa Sağlık Grup Başkanlığı
3- Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi, Sinanpaşa Toplum Sağlığı Merkezi
4- Müdür Yardımcılığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO,
5- Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü, Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO,
Yabancı Dil: İngilizce

Katıldığı Kurslar:
1-Travma ve Resüsitasyon Kursu, 2012, İstanbul
2- Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu, 2014, Afyonkarahisar
3- Temel Bilimler Alanında Disiplinlerarası Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi, 2014, Afyonkarahisar
4- Eğiticilerin Eğitimi Kursu, 2014, Afyonkarahisar
5- LWM (Let’s Write a Manuscript) Kursu, 2015, Afyonkarahisar
6- Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Kursu, 2015, Afyonkarahisar
7- Klinik Araştırmalar ve Etik Kurullara Başvuru İlkeleri Kursu, 2015, Kütahya
8- Beyin Dokusunda Şeffaflaştırma (Clarity) İçin Kompakt Organ Elektroforez Sistemi Kullanımı ve
İmmünohistokimyasal Boyama Kursu, 2016, Denizli
9- Fetus Mikrodiseksiyon Kursu I, 2016, Konya
10- İşyeri Hekimliği Kuru, 2017, Eskişehir
ESERLER:
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1- İlk Yardım Ders Kitabı. Kanamalarda İlk Yardım. İstanbul. Lisans Yayıncılık. s.83-96. ISBN: 978-605-
5044-59-6, 2015.
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
SCI veya SCI Expanded’e Dahil Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
1. Ozkececi, Z. T., Gonul, Y., Yuksel, Y., Karavelioglu, A., Tunay, K., Gulsari, Y., Cartilli, O., & Bal, A.
(2016). Investigation of the effect of safranal and crocin pre-treatment on hepatic injury induced by
infrarenal aortic occlusion. Biomedicine & Pharmacotherapy, 83, 160-166.
2. Gonul, Y., Yucel, O., Eroglu, M., Senturk, I., Eroglu, S., Dikici, O., Cartilli, O., & Ulasli, M. (2016).
Ultrasonographic evaluation of Achilles tendon in children with flatfoot: A case-control morphometric
study. Diagnostic and interventional imaging, 97(9), 907-913.
3. Gonul, Y., Ozsoy, M., Kocak, A., Ozkececi, Z. T., Karavelioglu, A., Bozkurt, M. F., Cartilli, O., Keles, I.,
& Celik, S. (2016). Antioxidant, antiapoptotic and inflammatory effects of interleukin-18 binding
protein on kidney damage induced by hepatic ischemia reperfusion. The American journal of the
medical sciences, 351(6), 607-615.
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1. Gönül Y, M. Özsoy, A. Koçak, Z.T. Özkeçeci, A. Karavelioğlu, F. Bozkurt, O. Çartıllı, İ. Keleş, H. Koçak,
S. Çelik. “Anti-inflammatory, antioxidant and anti-apoptotic effects of interleukin-18 binding protein
pretreatment on remote organ kidney damage induced by hepatic ischemia reperfusion injury” “. XXIV
International Symposium on Morphological Sciences, Istanbul, Turkey, P-87, 2nd-6th September
2015.
2. Songur A, H. Özbulut, Ö. Cartıllı, K.Ş. Coşkun, Y. Gönül, E. Kaçar. “Investigation of volumetric
changes of the thalamus in schizophrenia patients by stereological method”. XXIV International
Symposium on Morphological Sciences, Istanbul, Turkey, P-127, 2nd-6th September 2015.
3.Turamanlar O, İ. Akbal, M.B. Acay, E.Ünlü, Y. Gönül, Ö. Cartıllı, Ş. Ulu. “The relationship between
morphometry of internal auditory canal and temporal bone pathologies of the patients with chronic
otitis media”. XXIV International Symposium on Morphological Sciences, Istanbul, Turkey, P-146, 2nd-
6th September 2015.
4. Gönül Y, Ö. Yücel, M. Eroğlu, İ. Şentürk, S. Eroğlu, Ö. Dikici, Ö. Cartıllı, A.M. Ulaşlı. “ Is there any
relationship flat foot and Achilles tendon?”. XXIV International Symposium on Morphological Sciences,
Istanbul, Turkey, P-244, 2nd-6th September 2015.
5. Turamanlar O, M.B. Acay, Ö. Cartıllı, E. Ünlü, E. Horata, Y. Gülsarı, M. Toktaş. “Investigation of
relationship between midline brain developmental cysts and morphometry of aquaductus cerebri and
corpus callosum”. XXIV International Symposium on Morphological Sciences, Istanbul, Turkey, P-311,
2nd-6th September 2015.

Katıldığı Kongreler:
Uluslarararası Kongreler
1- XXIV International Symposium on Morphological Sciences, 2015 İstanbul
2- Uluslararası Katılımlı Anatomi Kongresi, 2016, Eskişehir
Ulusal Kongreler
1- 15.Ulusal Anatomi Kongresi, 2013 Samsun
2-16. Ulusal Anatomi Kongresi, 2014 Malatya
Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Ratlarda 6-OHDA ile Oluşturulan Deneysel Parkinson Hastalığı
Modelinde Valproik Asit (VPA) ve Nesfatin1’in Tedavi Edici Etkileri.
Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet SONGUR
Projelerde Yaptığı Görevler:
1- Mesleki Becerilerin Niteliğinin Artırılması İçin Uygulama Laboratuuvarlarının Geliştirilmesi Projesi Afyon
Kocatepe Üniversitesi BAP, 144.MYO.ALTY.05, Yardımcı Araştırıcı, 2014-2015
2-Ratlarda 6OHDA ile Oluşturulan Deneysel Parkinson Hastalığı Modelinde Valproik Asit (VPA) ve
Nesfatin1’in Tedavi Edici Etkileri. Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP, 15.SAĞ.BİL.19, Yardımcı
Araştırmacı, 2015-Halen
3- Ratlarda arka bacak iskemireperfüzyon hasarına karşı Nesfatin’ in ve IL-18 BP (İnterleukin18 binding
protein)’nin Koruyucu Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP, 15.SAĞ.BİL.21, Yardımcı Araştırmacı,
2015-Halen
4- Yaşlanmanın Menisküs Dokusundaki Aquaporin 13 Yoğunluğu Üzerine Etkisi. Afyon Kocatepe
Üniversitesi BAP, 15.SAĞ.BİL.17, Yardımcı Araştırmacı, 2015-Halen
5- Rat Medulla Spinalis İskemi Reperfüzyon Hasarında Valproic Asitin Koruyucu Etkisinin Araştırılması.
Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP, 15.TIP.12, Yardımcı Araştırmacı, 2015-Halen
6- Deneysel Yanık Rat Modelinde Resveratrol’ün Etkisi. Afyon Kocatepe Üniversitesi BAP, 15.TIP.11,
Yardımcı Araştırmacı, 2015-Halen
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
1. Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği, 2016
Eğitici Olarak Katıldığı Kurslar:
1. Temel İlk Yardım Kursu, Afyonkarahisar, 2016
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
Turamanlar O, E. Kaçar, Ö. Cartıllı, İ. Akbal. “Aksesuar ve Duplike Arteria Hepatica Varyasyonu Olgusu”
16. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, P-92, 11-14 Eylül 2014
Atıflar ve h-indeksi
Atıflar: 12
h-indeksi: 3