Dr. Nadir ÖZTÜRK

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulayıcısı


Doktor kontrolünde geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmeti.